Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση όλων των Linux συστημάτων με εξειδίκευση στα:

  • RedHat
  • CentOS
  • Ububtu
  • Suse
  • Gentoo
  • Slackware

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες αποκατάστασης συστημάτων καθώς και δικτυακές υπηρεσίες onsite και cloud.

Fedora Linux (Workstation, Server, Cloud)

Ubuntu Linux (Server, Workstation)

Slackware Linux

Gentoo Linux

Suste Linux

Redhat Linux

CentOS Linux

 

Firewall solutions on top of OpenSource Operating Systems (as proxyserver for http, mail, ftp,…) , Firewall-ip chains
Backup-concepts Automation by scripts (Shell, Perl)
Dial-In solutions with Linux (Modem, ISDN)
Databases: e.g. MySQL, PostgreSQL
Mailserver: sendmail, IMAP, POP3 ,Postfix
Webserver and Web Technologies: Apache with/without SSL, Samba , PHP3
Fileserver: Samba, NFS, FTP
Squid
DNS
DHCP Server and Client
File Transfer Protocol (FTP) Server
Network File System (NFS) Server
PPP Configuration
RAID Configuration
Network Interface Card (NIC) Configuration