Περί

Η πολύχρονη εμπειρία μας καθώς και η πολυετής πείρα μας στα συστήματα Unix, μας δίνει την δυνατότητα να υποστηρίζουμε εγκαταστάσεις Linux με επαγγελματική αντιμετώπιση.