Επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης Linux συστημάτων

Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών συστημάτων Linux στην Ελλάδα.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στον χώρο του open source (GPL, GNU, Linux κλπ.), σε αντιστοίχιση με τις μοντέρνες τάσης της αγοράς πληροφορικής, μας παρέχει την δυνατότητα της παροχής ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων για όλες τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η επιλογή των λύσεων ανοικτού κώδικα έρχεται να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της μηχανογράφησης των εταιριών, δίνοντας την ευκαιρία για σχεδόν απεριόριστη επέκταση, την μέγιστη δυνατή ταχύτητα των συστημάτων, την βέλτιστη ασφάλεια και το εξαιρετικά μικρό κόστος.

Ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων οργανισμών, τα πλείστον των εξυπηρετητών στο internet καθώς και οι εξειδικευμένες λύσεις στηρίζονται στο λειτουργικό Linux, καθώς και σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα, οι οποίες έχουν την βέλτιστη απόδοση σε unix συστήματα, αλλά και παρέχουν την επιθυμητή ασφάλεια αλλά και την αναγκαία σταθερότητα των αναγκαίων υπηρεσιών.

Η τεράστια ποικιλία των εφαρμογών ανοικτού κώδικα παρέχει λύσεις για σχεδόν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, αφήνοντας πίσω κατά πολύ τα απαρχαιωμένα λογισμικά κλειστού κώδικα τα οποία πέραν του μεγάλου κόστους, κρύβουν πολλές φορές προβλήματα ασφάλειας, τα οποία δεν μπορούν αφ’ ενός να γίνουν ορατά στον τελικό καταναλωτή και αφ’ εταίρου δεν δίνεται η δυνατότητα της άμεσης και πολυμερούς επίλυσης του προβλήματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση του λειτουργικού συστήματος Linux λόγω της αρχιτεκτονικής του (unix) καθώς και της υψηλής και ευδιάκριτου ασφάλειας, εμποδίζει την είσοδο και επέκταση των ιών, trojan, ransomware κλπ. επιβλαβών προγραμμάτων που κυκλοφορούν, κατά κόρον στο internet.

Το μοναδικό σημείο στο οποίο η χρήση Linux λειτουργικού συστήματος υστερούσε τα τελευταία χρόνια, ήταν η επαγγελματική υποστήριξη υπηρεσιών και λύσεων. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η προσπάθεια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών συστημάτων Linux στην Ελλάδα.