Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση όλων των Linux συστημάτων με εξειδίκευση στα:

  • RedHat
  • CentOS
  • Ububtu
  • Suse
  • Gentoo
  • Slackware

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες αποκατάστασης συστημάτων καθώς και δικτυακές υπηρεσίες onsite και cloud.

Fedora Linux (Workstation, Server, Cloud)

Ubuntu Linux (Server, Workstation)

Slackware Linux

Gentoo Linux

Suste Linux

Redhat Linux

CentOS Linux